Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Учебни планове

Моден дизайн - 8 клас
Учебен план
Моден дизайн - 9 клас
Учебен план
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия - 9 клас
Учебен план - текст; Учебен план - хорариум
Моден дизайн - 9 клас
Учебен план - текст; Учебен план - хорариум
Апретурно и багрилно производство - 9 клас
Учебен план - текст; Учебен план - хорариум