Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ученически практики

Цели на проекта

Целта на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните учлища и да се адаптира професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда.Този проект подкрепя създаването и функционирането на учебно-тренировъчни фирми и практическото обучение.Учениците провеждат допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност на проекта

Провеждане на практика в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа.Практиката е свързана с обучаването на ученици в професионално направление „Моден дизайн”,”Предачно производство” и „Плетачно производство”.

Ученическите практики формират в учениците професионални умения,компетентност за работа в екип,ориентиране в реализацията си след завършване на обучението по избраната професия.

Тези дейности дават възможност на професионалната гимназия да взаимодейства с бизнес средата и се улеснява достъпа до пазара на труда на завършващите ученици.

Учениците,завършили успешно ученически практики в ПГТО”Добри Желязков”гр.Сливен са двадесет,разделени в групи по специалност:

  1. Моден дизайн

Наблюдаващ учител:Ташка Иванова Колева
Наставник-работодател:Мария Йорданова Иванова
Практиката е проведена във фирма „Е.Миролио”ЕАД гр.Сливен.

  1. Предачно производство

Наблюдаващ учител:Лъчезал Генов Василев
Наставник-работодател:Георги Атанасов Георгиев
Практиката е проведена във фирма „Е.Миролио”ЕАД гр.Сливен.

  1. Плетачно производство

Наблюдаващ учител:Иван Койчев Господинов
Наставник-работодател:Йордан Петров Стефанов
Практиката е проведена във фирма „Роси Ник”ЕООД гр.Сливен.

Периодът за реализиране на дейностите по проекта е от 19.02.2018г. до 30.06.2018г.

След завършването на практическото обучение,учениците получиха сертификата/удостоверения,подписани от училището и работодателя,при който е проведена,както и стипендия за положения труд.

Ученически практики 2017-2018

« назад към всички галерии
 
 
« назад към всички галерии