Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Училищна документация

PDF - Portable Document Format [425 KB]
PDF - Portable Document Format [10.5 MB]
PDF - Portable Document Format [26.4 MB]
PDF - Portable Document Format [5.08 MB]
PDF - Portable Document Format [16.3 MB]
PDF - Portable Document Format [1.70 MB]
PDF - Portable Document Format [6.49 MB]
DOCX - Microsoft Word Document [21.9 KB]