Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Училищна документация

PDF - Portable Document Format [6.49 MB]
DOCX - Microsoft Word Document [21.9 KB]