Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Финансови отчети

JPG - JPEG Graphic [0.99 MB]
PDF - Portable Document Format [216 KB]
PDF - Portable Document Format [133 KB]