ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Пон, 30.11.2020

Преустановяване на присъствения образователен процес от 30.11.20 до 21.12.20 г.

Преустановяване на присъствения образователен процес от 30.11.20 до 21.12.20 г. От 30 .11.20 г. да се премине в обучение в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учители и ученици работят с платформа „Microsoft Teams” по утвърденото седмично разписание с продължителност на учебния час 30 минути с 10 минути междучасие, без голямо междучасие. В електронния дневник в „Shkolo” се отразяват отсъствията на учениците и се поставят оценки. График учебни часове: 1 час – 08.00 – 08.30 часа 2 час – 08.40 – 09.10 часа 3 час – 09.20 – 09.50 часа 4 час – 10.00 – 10.30 часа 5 час – 10.40 – 11.10 часа 6 час – 11.20 – 11.50 часа 7 час – 12.00 – 12.30 часа 8 час – 12.40 – 13.10 часа

Сря, 25.11.2020

Подкрепа за дуалната система на обучение

На 23 ноември 2020 година стартира първото пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Ученици от ІХ в клас, специалност „Предачно производство“, дуална система на обучение с ръководител инж. Лъчезар Василев направиха своите първи стъпки в работата в реална работна среда, запознаха се с организацията и производствения процес в цех „Камгарена предачница“. Учениците са очаровани от мащабите и новата техника и технологии във фирмата партньор – „Е. Миролио“ ЕАД гр. Сливен.
43.726 ms. | 4.00 MB