ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Пон, 16.05.2022

Съобщение

Във връзка с провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май-юни 2022 г., ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ Ви информира, че:  1. Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията (за всички специалности) ще се проведе на 20.05.2022 г. от 8:30 часа в сградата на ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен.  2. Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията ще се проведе, както следва: Специалност „Моден дизайн“ на 23, 26 и 27 май 2022 г. от 8:30 часа в ПГТО „Добри Желязков“. Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия“ на 23 и 26 май 2022 г. от 8:30 часа във фирма „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен и на 27 май 2022 г. от 8:30 часа в ПГТО „Добри Желязков“. Специалност „Плетачно производство“ на 23, 26 и 27 май 2022 г. от 8:30 часа във фирма „Роси Ник“ ЕООД, гр. Сливен.  3. Резултатите и окончателната оценка от изпита ще бъдат оповестени на 07.06.2022 г. в кабинет № 45.  4. Зрелостниците могат да се запознаят с рецензията на писмената си работа от изпита до 10 юни 2022 г. при представяне на документ за самоличност в присъствието на представител на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по теория.

Пон, 16.05.2022

Информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар” и „Пази реколтата от пожар”

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите. В тази връзка РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен стартира информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“. Целта е информацията да достигне до възможно повече хора и чрез формиране на безопасно поведение да се намали броят на възникналите пожари. РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен напомня, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност. Подробна информация за кампанията може да откриете на страницата на ГДПБЗН. – www.pojarna.com и www.mvr.bg/gdpbzn При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Чет, 12.05.2022

Мултидисциплинарен урок на тема "Смогът, киселинните дъждове, природата и здравето на човека"

Мултидисциплинарен урок на тема "Смогът, киселинните дъждове, природата и здравето на човека" се проведе в нашата гимназия. Той протече паралелно на български и английски език, като учениците усвоиха много нови понятия по химия, биология и английски. Осмокласниците бяха разделени на групи с поставени практически задачи, чрез които да се запознаят с негативните последици от човешката дейност върху природата. В хода на урока проследиха влиянието на киселинния дъжд и на смога върху здравето на човека и как тези замърсявания обострят развитието на хронични заболявания на дихателната и на кръвоносната система като астма, хипертония , кръвно налягане и др. Учениците споделиха идеи как трябва да се запази чиста околната среда чрез засаждане на дървета, чрез разделно събиране на отпадъци и рециклиране, чрез използване на екологичен транспорт като велосипед. Проведоха опит, с който симулираха киселинен дъжд върху мраморен къс. Резултатът показа на всички как киселинните дъждове силно повреждат архитектурните паметници и скулптури. Новите си знания учениците затвърдиха чрез дидактична игра. Те отваряха кутии с въпроси и избираха правилния отговор. Урокът завърши с филма “Нашият дом” – една изповед и молба на планетата Земя към всички нас. Природата ни казва „Грижете се за мен, за да мога и аз да се грижа за вас“. В отговор на този призив учениците ще подготвят самостоятелно есе или рисунка на тема” Искам да има чиста природа”.
34.864 ms. | 8.00 MB