ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Чет, 20.01.2022

Работна среща на Национална Асоциация на Училищата по Мода от страната

Град Сливен и ПГТО ,,Добри Желязков" са домакини на Работна среща на Национална Асоциация на Училищата по Мода от страната. В програмата 19 - 22 януари 2022 год., ще бъдат представени учебни помагала, одобрени по проекти и програми на МОН, ще се обсъжда състоянието на Професионалното образование и обучение, както и ще бъдат представени СТЕМ центровете в училищата по мода. Също така ще се обсъжда организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и тестовете като инструмент за оценка на професионални компетентности на ЗДИ за квалификация. Ще работят различни фокус групи, ще се обменят опит и добри практики.

Вто, 18.01.2022

Работна среща с Министерството на образованието и науката и с работодатели - партньори на училищата

Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“ (НАУМ), съвместно с Регионалното управление на образованието – Сливен организира работна среща с Министерството на образованието и науката и с работодатели-партньори на училищата-членове на асоциацията. Участие в срещата ще вземат изпълнителния директор на Българската асоциация по текстил, облекло и кожи, председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, представители на висши училища и колежи, на местния бизнес, Областната управа, Браншовия съюз на производителите на текстил в България, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, колеж „Сливен“ и др. Дискусиите ще бъдат фокусирани към планиране на общи действия, насочени към осигуряване качеството на професионалното образование чрез сътрудничество при разработването и прилагането на учебната документация и провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Ще бъдат представени първите одобрени съвременни учебни помагала по процеси и машини в шевното производство, конструиране и моделиране на облеклото, технология на облеклото, изпитване на текстилните материали и съвременни тенденции във фризьорството, които бяха разработени съвместно с бизнеса и висшите училища и утвърдени от МОН. На срещата ще присъстват и експерти от дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, които ще представят насоки за прилагането на новите нормативни документи и ще запознаят аудиторията с методиката за разработване и прилагане на тестове при провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на квалификация по професия.

Пет, 24.12.2021

Грамоти за призови места в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” получиха ученици от ПГТО “Добри Желязков“ от РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен

Днес 23.12. представители на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен връчиха грамоти и награди от областния етап на Международния конкурс за детска рисунка  „С очите си видях бедата”, организиран в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Сливен. Задачата на конкурса е децата и учениците да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията, способите за защита и самозащита. Основна цел е да се предизвика интерес у тях към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастност към проблемите на бедстващите хора, желание за участие в доброволческа дейност и загриженост за опазване на околната среда. Наградени са учениците: Кристияна Банчева – I-во място Димитър Илиев - II -ро място Габриела Тодорова - II -ро място Златка Илиева III-то място Всички са възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово, а от септември - на ПГТО “Добри Желязков“ гр. Сливен. Скъпи ученици, гордеем се с вашите успехи. Бъдете носители на идеята за съпричастност и взаимна подкрепа, чрез вашите рисунки и чрез вашите действия!
31.871 ms. | 6.00 MB