ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Вто, 19.07.2022

Справка за записаните ученици след завършен 7 клас – І етап за учебната 2022/2023 година

Справка за записаните ученици след завършен 7 клас – І етап за учебната 2022/2023 година в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен и незаети бройки по специалности както следва: Специалност „Моден дизайн”: Класирани - 26 ученици; записани – 23 ученици; за ІІ класиране – 0 ученици; не се явили – 3 ученици; свободни места – 3 Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” – дуална система на обучение: класирани – 26 ученици; записани – 22 ученици; за ІІ класиране – 0 ученик; не се явили – 4 ученици; свободни места – 4 Специалност „Предачно производство” – дуална система на обучение: класирани - 21 ученици; записани – 17 ученици; за ІІ класиране – 0 ученик; не се явили – 4 ученици; свободни места – 9 Специалност „Тъкачно производство” – дуална система на обучение: класирани - 18 ученици; записани – 14 ученици; за ІІ класиране – 0 ученици; не се явили – 4 ученици; свободни места – 12 Специалност „Апретурно и багрилно производство” – дуална система на обучение: класирани - 22 ученици; записани – 21 ученици; за ІІ класиране – 0 ученици; не се явили – 1 ученици; свободни места – 5 Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”: Насочени ученици – 2 ученик класирани - 24 ученици; записани – 23 ученици; за ІІ класиране – 0 ученици; не се явили – 1 ученици; свободни места – 1

Пет, 01.07.2022

Празник на химията

Учениците при ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен от VIII и X класове участваха в традиционния Празник на химията. „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“ беше надсловът на поредното издание. Те се включиха в категория презентация и постер. I. Категория постер Иван Радев Иванов – Xа клас Ивана Сандева Николаева - Xа клас Петя Михайлова Илиева и Магдалена Белчева Николова – Xг клас II. Категория презентация Милена Ангелова Красимирова – VIIIа клас Митка Михайлова Илиева – VIIIа клас Празникът се проведе 20-ти пореден път на 15-16 април 2022 г. Учениците получиха Сертификат и други награди за положения труд. Пожелаваме им нови успехи!
58.659 ms. | 6.00 MB