ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Вто, 30.11.2021

Нова площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата

Нова площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата радва учениците и учителите на ПГТО „Добри Желязков“ Сливен. Тя е изградена в двора на училището с подходяща маркировка и няколко обособени кръстовища. Финансирането на проекта е от Националната програма на МОН “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”, като училището участва и със собствени средства. В рамките на проекта са закупени още вътрешна подвижна площадка за обучение по Безопасност на движение по пътищата, светофар, пътни знаци, велосипед с предпазна каска, програмируем учебен робот и други пособия. Оборудването ще се ползва в редовните учебни занятия по БДП. Благодарение на осигурените материали, занятията за учениците ще бъдат по-интересни и пълноценни, като ще допринесат за по-качествен учебен процес, основан на принципа “учене чрез преживяване”. В началото на зимния сезон, характерен с влошена видимост на пътя и изискаващ повишено внимание на всички участници в движението, учениците ще затвърдят своите знания и умения за безопасно движение по пътя и с това ще допринесат за намаляване на пътните инциденти с деца и младежи. Първите обучаващи се бяха учениците от 8 А клас, които с голям ентусиазъм и желание припомниха правилата за движение и показаха своите знания в действие.

Вто, 16.11.2021

16 ноември - Ден на толерантността

ПГТО "Добри Желязков" отбелязва 16 ноември - Деня на толерантността. Девойките Татяна Радостинова, Айше Алиева от 10г клас, Ивана Димитрова 10а клас и Гергана Топалова 9а клас изработиха тематични табла. Учениците от 8г клас изготвиха презентация за толерантността, която ще се разглежда и обсъжда в часовете на класа през настоящата седмица. В сградата на гимназията се организира и проведе младежки уебинар с представители от Център "Амалипе" и ученици наставници, и представители на Ученическия парламент. Обсъдено бе какво е да си толерантен днес, имаше интерактивни игри и гости. Инициативата бе полезна и приятна.

Пет, 12.11.2021

Участие на представители на родителския клуб към ПГТО „Добри Желязков“ в онлайн среща на тема: “Предпоставки и възможности за присъствено обучение – ролята на родителите“

На 11 ноември 2021 година родители на ученици от Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен и образователният медиатор на училището участваха в национална онлайн среща на тема: “Предпоставки и възможности за присъствено обучение – ролята на родителите“. Тя бе организирана от Център „Амалипе“ във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата. В срещата гостуваха изтъкнати имунолози и вирусолози: Д-р Цветелина Великова - клиничен имунолог в болница "Лозенец" и преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Д-р Христиана Бацелова е магистър по медицина и асистент в катедра "Епидемиология и медицина на бедствените ситуации" в Медицински университет – Пловдив. Придобива специалност по eпидемиология на инфекциозните болести; Проф. Радостина Александрова - български биолог–вирусолог, морфолог и биохимик. Работи в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Здравните експерти информираха аудиторията за начините на тестване на децата в училище и важността на тези изследвания за осигуряването на присъствен учебен процес в безопасна среда. Родителите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговор лично от експертите. В заключение всички си пожелаха здраве и присъствено обучение.
52.598 ms. | 4.00 MB