ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Пет, 09.04.2021

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от: 12 април до 23 април 2021 година – присъствено се обучават учениците от 8 а, б, в, г, д клас, 10 а, б, в клас и 12 клас; 26 април до 29 април 2021 година – присъствено се обучават учениците от 9 а, б, в, г клас и 12 клас.

Пон, 22.03.2021

Еразъм - "Let the sunshine in our schools"

В навечерието на първа пролет в Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков", гр. Сливен се проведе он - лайн среща между ученици и учители, участници в проекта по Еразъм - "Let the sunshine in our schools". Българските учениците имаха възможност да се запознаят с деца от Франция, Гърция и Сърбия, да споделят как се чувстват от всички мерки, които трябва да спазват, както и да разкажат как преминава он - лайн обучението за всеки един от тях. Освен вълненията покрай интернационалната среща, учениците имаха възможност да упражнят и своя английски език в естествен и непринуден разговор със своите международни връстници.

Вто, 02.03.2021

Съобщение

От 04.03.2021 до 17.03.2021 година се възстановява присъствения образователен процес за учениците от ІХ и ХІІ клас. Обучението в реална работна среда за учениците от ХІ б клас продължава да се провежда присъствено в дните съобразно седмичното разписание. Учениците от VІІІ, Х и ХІ клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние чрез използване на платформа „Microsoft Teams” по утвърденото седмично разписание.
51.766 ms. | 4.00 MB