ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Чет, 14.10.2021

Информация за родители: Списък с антигенни тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS-CoV-2 предоставен от Изпълнителна агенция по лекарствата.

С оглед осигуряване на присъствено обучение за учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространение на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване/подпомагане на образователните институции при организиране на тестване на учениците, както и за по-голяма информираност на родителите, Министерството на образованието прилага списък с тестове, предоставен от Изпълнителна агенция по лекарствата съдържащ наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за работа в немедицинска среда- училище или вкъщи. Информацията се предоставя, за да имат възможност родителите да направят информиран избор за тест.

Пон, 27.09.2021

Покана за подаване на оферта

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Сря, 15.09.2021

„Свърши междучасието лятно, почва новият учебен час!“

Отново е 15-и септември и отново училищата отварят врати, за да посрещнат децата на България – нашето бъдеще и най-голямо богатство. Днес училищният двор на ПГТО „Добри Желязков“ бе огрян не само от ярките слънчеви лъчи, но и от погледите и усмивките на своите възпитаници. С вълнение и трепет осмокласниците прекрачиха за първи път прага на гимназията, приветствани от топлите думи на г-жа Даниела Караманова – директор на училището. Особено радостно вълнение предизвика появата на зрелостници от випуск 2021 година, които дойдоха да споделят празника със своите учители и приятели. Те се обърнаха с насърчителни думи към осмокласниците, споделяйки своето удовлетворение и гордост от изминатия през годините път на професионално и личностно израстване. На добър час, скъпи учители и ученици! Нека новата учебна година да бъде здрава и успешна!
68.239 ms. | 4.00 MB