ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

137-години от основаването на първото текстилно училище на Балканите

„Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро.”

Добри Желязков

Актуално

Пет, 16.10.2020

Програма за честване на 220 - годишнината от рождението на Добри Желязков

Почистване и озеленяване на училищния двор. Посещения на новооткритата изложба в Националния музей на текстилната промишленост. Провеждане на тематичен педагогически съвет. Поднасяне на венец пред бюст-паметника на площад „Добри Желязков“.

Чет, 15.10.2020

Еразъм за нашето училище

През месец август 2020 година Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ бе одобрена по проекта „Нека слънцето грее в нашите училища: свързаност и приемане многообразието на учениците“ в ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики -Стратегически партньорства“ сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ част от европейската програма „Еразъм +“. Нашето училище участва по настоящата програма с още три училища: Колежът Алберт Камю в Троа, Франция; гимназия Митилини на остров Лесбос в Гърция; основно училище „Свети Сава“ Сърбия. Координатор по проекта е колежът във Франция. Основните приоритети на проекта са социалното включване на деца от малцинствени групи (роми и имигранти) както и преодоляване на преждевременното им напускане от училище. Първоначалният замисъл бе проектът да се осъществи в рамките на две години – от есента на 2020 година до пролетта на 2022 година като бяха предвидени две организационни срещи – едната в началото на проекта през 2020 година за обсъждане на организационните въпроси по предстоящият проект и една в края на проекта за отчитане на резултатите. Също така бяха предвидени четири мобилности с ученици съответно във Франция, Гърция, България и Сърбия. Извънредната ситуация с пандемията от COVID 19 ни накара да преосмислим и отложим с шест месеца част от мобилностите. Въпреки това, на проведената онлайн среща на 17.09.20 г. всички единодушно взехме решение да започнем с част от дейностите по начин, който позволява на всички нас да запазим здравето си, но същевременно да обменим добри практики, възползвайки се от съвременните интернет технологии. Дейностите, които заложихме до края на 2020 година са както следва: На 16.10.2020 година и четирите държави ще се включат в дните на Еразъм, които се провеждат от 15 до 17.10.2020 г. чрез изпълнението на Химна на Европа. Всяка една от страните партньорки ще участва с едноминутен клип като учениците ще свирят на инструменти песента; Изработване на лого на проекта, който ще се осъществи на няколко етапа: Запознаване на всички ученици от нашите училища за предстоящия проект и включване на желаещите да участват в предложенията и избора на лого чрез онлайн платформата E -twinning по самия проект. Това е заложено да стане от 1 ноември 2020 година до 27 ноември 2020 година; От 27 ноември до 4 декември всеки един от партньорите по проекта трябва да качи своите предложения на платформата E -twinning; Гласуването ще се проведе от 7 декември до 11 декември 2020 година; На 15 декември ще бъдат оповестени резултатите.

Пон, 21.09.2020

Ден на българската независимост

След Руско-турската освободителна война България е свободна, но само една нейна част. След Съединението на 6 септември 1885 г. и земите на юг от Балкана стават част от българската държава. Но едва след 22 септември 1908 г., точно тридесет години след Освобождението, България получава правото да се назовава наистина независима. Дотогава тя е княжество, васално на султана. Прогласяването на Независимостта всъщност завършва делото на българските възрожденци, на борците за освобождение. До 1907 г. включително, в Готския алманах България на практика е подредена в частта за Турция, защото е описана като васална територия под скиптъра на султана. Страната е васално княжество създадена от Берлинския договор, начело с княз, който е избран от Великите сили и който е генерал-адютант на султана. На 22 септември 1908 г. една реч на цар Фердинанд II променя всичко това. България се присъединява към европейската политическа система. Във Велико Търново, старопрестолната столица, князът прочита Манифест, с който обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Мястото, което Фердинанд избира, за да провъзгласи независимостта не е случайно. Манифестът е прочетен в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, за да се подчертае приемствеността с Втората българска държава, с времената на Асен и Петър, Калоян и Иван – Асен II, когато градът е бил столица на страната. ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ!
38.690 ms. | 4.00 MB