Антистрес стая

Вто, 14.01.2020

През настоящата учебна година в гимназията бе обособена Антистрес стая.

Част от уредите – електронен дартс, маса за канадска борба и боксова круша са финансирани със средства от дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни гр. Сливен.

Стая на гнева – това е един нов начин да счупим стреса и напрежението. Всъщност нашите ученици не посещават стаята толкова заради стреса, колкото заради приятните преживявания в нея.

Докато не го изпитате, няма как да разберете чувството, което се изпитва дори да ти разказват.

Снимки

12.404 ms. | 2.00 MB