България в годините на Втората световна война (1939-1944)

Пон, 11.04.2022

На 31.03.2022г в ПГТО „Д. Желязков“ се проведе бинарен урок по История и цивилизации и Информационни технологии - 10 клас.

Темата на урока “България в годините на Втората световна война (1939-1944)“

Целите на урока бяха: Учениците да се запознаят с причините довели до Втората световна война и тези поради които България взема участие в нея. Да разберат какво е положението на другите европейски страни по време на войната. Представяне на международния контекст- поляризирането на Европа, компромисите на западните демокрации към хитлеристка Германия, изграждането на Тристранния пакт и неговия силен натиск върху България. Да се осмисли ролята на историческия опит, който България има от предходните войни в търсенето на решения по националния въпрос и ориентацията към използването на този опит в нови външнополитически ситуации.

С помощта на информационните технологии учениците показаха умения за анализ на писмени документи; за пространствена локализация; за установяване на причинно следствени връзки; за хронология, логическо мислене ; за изготвяне и представяне на презентации.

Особено се отличиха Данаил Христов и Виктор Великов от 10в клас, които представиха своите домашни работи / презентации за Д. Списаревски и Д. Пешев/

История и цивилизации - г-жа Петя Георгиева

Информационни технологии - г-жа Стоянка Чиликова

Снимки

10.400 ms. | 2.00 MB