"Гласувай и подкрепи" по повод кандидатурата на Стария бряст за "Европейско дърво на годината

Вто, 25.02.2014

Учениците от Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" се включиха в родолюбивата кампания

"Гласувай и подкрепи" по повод кандидатурата на Стария бряст за "Европейско дърво на годината".

Изработените от възпитаниците на гимназията облекла бяха представени на ревю пред бряста.

Облеклата, които бяха представени, са оформени с елементи и орнаменти от фолклора на различни етноси в България.

Те свидетелстват за богата душевност, за нестихващ стремеж към красота. Елементите на облеклото – носят отпечатък на семейно – родовите традиции, на мирогледа и нравите на съответния етнос.

Снимки

14.951 ms. | 4.00 MB