График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2021-2022 година

Пет, 25.06.2021

Инфирмация ще намерите в прикачения файл

Файлове

13.601 ms. | 4.00 MB