График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2021-2022 година

Пет, 25.06.2021

Инфирмация ще намерите в прикачения файл

Файлове

12.456 ms. | 2.00 MB