Денят на Земята

Сря, 20.04.2022

На 19.04.2022 г в ПГТО“Добри Желязков“ стартира серия от мероприятия посветени на Денят на Земята.

Майя Игнатова и Росица Перендибазова – учители по биология и здравно образование и физика и астрономия инициираха дискусия по теми свързани с опазването на околната среда. Ученици от 8, 9 и 10 клас се запознаха с исторически факти до отбелязването на този празник. Дискутираха се проблеми свързани с причини довели до екологични катастрофи , като климатични промени, киселинни дъждове, парников ефект и други.

Всеки един от участниците осъзна необходимостта от това да събираме отделно отпадъците, да се борим за чиста земя, вода, въздух, да пестим енергия.

От рециклируеми материали учениците изработиха хранилки за птици, като вложиха много въображение и настроение.

Снимки

10.654 ms. | 4.00 MB