Ден на Земята в ПГТО "Добри Желязков" – Сливен

Чет, 21.04.2022

Във връзка с 22 април „Световен Ден на планетата Земя“ и като част от Превантивната програма към МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се състоя празник в двора на училището. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Ученици от Ученическия съвет представиха скеч ,,Пикник сред природата" пред своите съученици. Отправени бяха послания за природосъобразен начин на живот.

Снимки

10.869 ms. | 4.00 MB