Ден на толерантността

Сря, 06.11.2013

На 06.11.2013 г. в ПГТО се проведе инициатива за отбелязване на 16 ноември – Световния ден на толерантността, като нашия ден посветен на толерантността решихме да е днес 6.11.2013 г.

Специален гост на училищното тържество бе г-жа Лилия Радева – гл.секретар на Местната комисия за борба с протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Сливен.

Вярваме, че трябва да разпространяваме идеята за разбирателоство между народите, идеята за равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. Учениците от ПГТО подготвиха свои песни есета и сценки, с които да си припомним важността на темата за толерантността и да покажем на практика, че независимо от многото си различия, ние умеем да се вслушваме един в друг и да се разбираме.

Всички участници бяха наградени от г-жа Радева с торта за прекрасния празник на толерантността, които организираха в гимназията.

Снимки

10.538 ms. | 2.00 MB