Ден на Толерантността

Пон, 18.11.2019

От незапомнени времена дълбокото уважение и доверие на приятел е вероятно най-удовлетворяващото нещо в живота.

Ден на Толерантността бе проведен в нашето училище с музика, танци и плакати с послания.

С представител от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Сливен в рамките на две седмици с превантивна цел се осъществи „Програма за превенция на насилието и агресията сред подрастващите.

Толерантност е да уважаваш другите.

Толерантност е да приемаш различията.

Нека бъдем по-добри и да вярваме в добрите приятели!

Нека се грижим един за друг.

Снимки

10.812 ms. | 2.00 MB