Дискусия срещи „Новото робство – трафик на хора“

Пон, 17.06.2019

Дискусия срещи „Новото робство – трафик на хора“ се проведе с ученици от 8 клас.

Председателят на Ученическия съвет Жельо Димитров от 10 клас, който е доброволец към Местната комисия срещу трафик на хора в Сливен, запозна младежите и девойките с опасностите и последиците от трудовата и сексуална експлоатация.

Презентиран бе филмов материал по темата.

Насочено бе вниманието на учениците за бъдат по отговорни към решенията, които вземат.

Снимки

10.754 ms. | 2.00 MB