Дом за възрастни хора

Пон, 02.07.2018

На 22 юни 2018 година от 10.30 часа ученици посетиха Дома за възрастни хора в гр. Сливен.

Инициативата бе организирана от Младежки дом гр. Сливен, като в нея се включиха няколко училища.

Пред дамите и господата в дома бе изнесен поздравителен концерт и пиеса. Имаше танци и хора.

Празникът премина със страхотно настроение.

Вниманието, уважението, отношението бяха в основата на събитието.

Учениците ни бяха очаровани от възрастните хора. Запознаха се с условията на живот в дома. Това специално място обогати мирогледа и социалната им култура. Донесе едно различно отношение към живота.

Снимки

11.396 ms. | 2.00 MB