Държавни квалификационни изпити - сесия септември 2011/2012 година

Пон, 10.09.2012

Държавни квалификационни изпити - сесия септември 2011/2012 година

Теория – 12.09.2012 г. от 8.00 часа

Практика – 17, 18 и 19.09.2012 година от 8.00 часа

14.663 ms. | 2.00 MB