Единство на теория и практика. Прилагане на знания по химия в уроците по материалознание

Чет, 02.12.2021

На 1 декември 2021 година, ден сряда се проведе интердисциплинарен урок на тема: „Химичните връзки при производството на полиестерни влакна“. Той се представи в час по материалознание в VIII г клас от учителите по материалознание – г-жа инж. Антоанета Стефанова и г-жа Юлияна Калошева – старши учител по ХООС.

Урокът е упражнение.

Целта е да се покаже необходимостта от знания за състав, химични връзки и свойства на химичните съединения при производството на полиестерни влакна и за употребата на тези влакна в бита на хората.

Чрез съчетаване на иновативни с традиционни методи се постигнаха необходимите ключови компетентности по двете дисциплини.

По време на урока учениците показаха знания по информационни технологии и по физика.

Снимки

10.576 ms. | 2.00 MB