Еразъм за нашето училище

Чет, 15.10.2020

През месец август 2020 година Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ бе одобрена по проекта „Нека слънцето грее в нашите училища: свързаност и приемане многообразието на учениците“ в ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики -Стратегически партньорства“ сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ част от европейската програма „Еразъм +“. Нашето училище участва по настоящата програма с още три училища: Колежът Алберт Камю в Троа, Франция; гимназия Митилини на остров Лесбос в Гърция; основно училище „Свети Сава“ Сърбия. Координатор по проекта е колежът във Франция.

Основните приоритети на проекта са социалното включване на деца от малцинствени групи (роми и имигранти) както и преодоляване на преждевременното им напускане от училище. Първоначалният замисъл бе проектът да се осъществи в рамките на две години – от есента на 2020 година до пролетта на 2022 година като бяха предвидени две организационни срещи – едната в началото на проекта през 2020 година за обсъждане на организационните въпроси по предстоящият проект и една в края на проекта за отчитане на резултатите. Също така бяха предвидени четири мобилности с ученици съответно във Франция, Гърция, България и Сърбия.

Извънредната ситуация с пандемията от COVID 19 ни накара да преосмислим и отложим с шест месеца част от мобилностите. Въпреки това, на проведената онлайн среща на 17.09.20 г. всички единодушно взехме решение да започнем с част от дейностите по начин, който позволява на всички нас да запазим здравето си, но същевременно да обменим добри практики, възползвайки се от съвременните интернет технологии. Дейностите, които заложихме до края на 2020 година са както следва:

  1. На 16.10.2020 година и четирите държави ще се включат в дните на Еразъм, които се провеждат от 15 до 17.10.2020 г. чрез изпълнението на Химна на Европа. Всяка една от страните партньорки ще участва с едноминутен клип като учениците ще свирят на инструменти песента;
  2. Изработване на лого на проекта, който ще се осъществи на няколко етапа:
10.619 ms. | 2.00 MB