Заместник-министърът г-жа Таня Михайлова откри физична лаборатория в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен

Чет, 15.04.2021

Днес, 15 април 2021 година, на посещение в ПГТО „Добри Желязков“ бе заместник-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова, г-жа Маргарита Гатева – началник на отдел „Съдържание на професионалното образование“, г-жа Милена Чолакова – началник на РУО – Сливен, г-жа Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение, г-н Боян Аксаков – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“.

Гостите разгледаха новата физична лаборатория за изследване на текстилни материали, където учениците демонстрираха как работят уредите и за какво се използват. Лабораторията е обзаведена по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с пазара на труда.

За новата 2021/2022 година в ПГТО „Д. Желязков“ са планувани 5 паралелки, които ще се обучават в дуална система на обучение.

Снимки

11.258 ms. | 4.00 MB