Изнесен урок по изобразително изкуство

Сря, 16.06.2021

Днес, 15.06., в РБ „Сава Доброплодни“ се проведе изнесен урок по изобразително изкуство с ученици от 10а клас. Под ръководството на своя учител г-н Валентин Петров те се убедиха, че между изкуствата съществува тясна връзка, и че „ както писателят може да рисува със слово, така и художникът може увлекателно и понякога завоалирано да пише послание с четка и бои“.

Човешкото въображение е магическата сила, която ни пренася в нови и непознати светове. То се развихря с пълна сила в платната на сюрреалистите, където ни пленява с многопластовост и многозначност. От друга страна, реалистичното изкуство ни учи да се вглеждаме в света около нас. Учениците бяха очаровани от остроумните игри и загадки, които г-н Петров беше подбрал, и се включиха активно в занятието. Всеки си тръгна обогатен от досега със света на изкуството и от разбирането, че трябва да се чете и да се знае, за да тълкуваме адекватно явленията в областта на изкуството.

Изказваме благодарност към служителите на библиотека „Сава Доброплодни“, които любезно предоставиха необходимите нагледни средства от богатия си фонд, и с които ще продължим благотворното си сътрудничество и за в бъдеще!

Снимки

23.459 ms. | 2.00 MB