Изработване на защитни маски

Сря, 18.03.2020

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" - гр. Сливен се включват благотворително с изработване на защитни маски за нужди на институции в града и на нуждаещи се.

Преподавателите по професионална подготовка - инж. Антоанета Колева и инж. Ташка Колева, учителката по Английски език - инж. Мануела Павлова и служителите - Радостина Маринова и инж. Михаил Михайлов изработват така необходимите за всички предпазни средства безвъзмездно.

Поздравления за благородството!

Снимки

10.047 ms. | 2.00 MB