Информация за родители: Списък с антигенни тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS-CoV-2 предоставен от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Чет, 14.10.2021

С оглед осигуряване на присъствено обучение за учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространение на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване/подпомагане на образователните институции при организиране на тестване на учениците, както и за по-голяма информираност на родителите, Министерството на образованието прилага списък с тестове, предоставен от Изпълнителна агенция по лекарствата съдържащ наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за работа в немедицинска среда- училище или вкъщи. Информацията се предоставя, за да имат възможност родителите да направят информиран избор за тест.

Файлове

Списък с антигенни тестове

Portable Document Format [641 KB]

10.925 ms. | 2.00 MB