Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

Пон, 01.12.2014

35 милиона човека по света живеят с вируса на ХИВ.

2 милиона стават жертви на СПИН всяка година.

Отбелязването на 1 декември – Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН в ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен премина под надслов „Животът е безценен, не го пропилявай”.

За Антиспин кампанията учениците от ученическия съвет изработиха картички – уникати, като всяка картичка съдържаше послание и прикрипен презерватив.

Доброволците от БМЧК при ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен разпространиха материалите в училище и сред гражданите на гр. Сливен.

С желание младите доброволци, реализирахаа информативната кампания с цел превенция по главната улица на гр. Сливен

Снимки

11.034 ms. | 4.00 MB