Мултидисциплинарен урок на тема: „Сладка наука“

Вто, 29.03.2022

На 28.03.2022 г. в ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен се проведе мултидисциплинарен урок на тема: „Сладка наука“. Урокът се проведе съвместно с ОУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Бургас. Той бе осъществен от екип учители:

 1. География и икономика

 2. Химия и опазване на околната среда

 3. Музика

И от ученици от VIIб ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Бургас и VIIIа ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен.

Целта на урока е интегриране на знанията по География и икономика, Химия и опазване на околната среда и Музика.

Показване на примери за приемственост,  творческо мислене и знания. Изграждане на умения за работа в екип – „Клас без възраст“.

Новите технологии позволяват да се провежда учебен процес, без значение кой къде се намира. 

Снимки

10.764 ms. | 4.00 MB