Награда и грамота за организирана и целенасочена дейност за превенция употребата на наркотични вещества

Чет, 09.07.2015

На заседание на Областния съвет по наркотични вещества – гр. Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен в лицето на Педагогическия съветник Кремена Георгиева бе удостоено с признание – награда и грамота за организирана и целенасочена дейност за превенция употребата на наркотични вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред учениците през 2014 година.

Отличието бе връчено от зам.кмета Иван Петров.

Благодарности за признанието!!!

Снимки

Файлове

Грамота

Portable Document Format [ bytes]

16.718 ms. | 4.00 MB