Национална конференция по химия под мотото „Образование по химия за обществено разбиране на науката“

Сря, 29.06.2022

От 23.06.22г. до 24.06.22 г. в София се проведе 11-а Национална конференция по химия под мотото „Образование по химия за обществено разбиране на науката“. Основна цел на конференцията беше да се обсъдят изследвания и иновации във всички области на химията, свързани с интелигентен, устойчив и придобиващ растеж, с акцент върху най-новите разработки в химията и връзката със здравето, чистата енергия и околната среда.

Учителите Юлияна Калошева-учител по ХООС и Петър Петров- учител практическо обучение представиха бинарен урок на тема “Ролята на химията при облагородяването на камгарните и щрайхгарните тъкани“ –ХООС и Материалознание.

За заснемането и провеждането на урока взеха участие ученици от 8г клас, 10в клас на ПГТО“Добри Желязков“ и от 8 клас на ОБУ“Ч.Храбър“село Крушаре, и колегите: инж.Антоанета Стефанова, инж.Ташка Колева, инж.Таньо Христов, Веселина Кръстева, Кремена Георгиева, Валентин Петров

Снимки

15.176 ms. | 2.00 MB