Национална програма ,,Без свободен час в училище“

Вто, 12.04.2016

Ученици, включени в Национална програма ,,Без свободен час в училище“, посетиха музей на текстилната индустрия в гр.Сливен.

Младежите и девойките се запознаха с различните текстилни процеси, участваха в демонстрациите и работата на тъкачни станове, плетачни машини, щамповане и др.

Интересът и вниманието им бяха провокирани от различните възможности за реализация, които им предоставя текстилното образование, което изучават.

Снимки

10.537 ms. | 2.00 MB