НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА” 2017/2018 учебна година

Чет, 11.01.2018

Организатор: Министерство на образованието и науката

Партньори: Национална асоциация на училищата по мода

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  1. Първи кръг – училищен. Състезанието се състои в представяне на идеен проект на тема „България – част от пъстрия свят на Европа”.

Срок на провеждане – до 15.02.2018 г.

  1. Втори кръг – национален. Състезанието се състои в представяне на портфолио и модел на тема „България – част от пъстрия свят на Европа”.

Срок на провеждане – м. 04.2018 г.

Общи изисквания към модела

Ежедневно облекло с елементи от еко – и/или траш модата, вплитащо акценти от Европейското културно наследство и подчертаващо уникалността на България. Високо се оценяват проекти с тематична визия на целия отбор.

За повече информация се обърнете към: инж. А. Колева, инж. Т. Колева и В. Петров

Снимки

Файлове

Обява 2018

Microsoft Word Document [ bytes]

12.746 ms. | 4.00 MB