Национално честване на 180 години българска индустрия

Пет, 11.04.2014

Уважаеми дами и господа,

От името на областния управител на област Сливен г-н Корнелий Желязков приложено Ви изпращам регламента на „Национален конкурс за статии в Уикипедия за Добри Желязков и текстилната индустрия в България и област Сливен“, насочен към ученици от 8 до 12 клас. Както знаете, конкурсът е част от дейностите в рамките на Национално честване на 180 г. българска индустрия.

Най-учтиво Ви моля да публикувате регламента на сайтовете на Вашата институция/организация, като по този начин съдействате за неговото популяризиране.

Използвам случая да Ви изпратя и протокола от учредителното заседание на Инициативния комитет.

Антония Сивева

Главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Областна администрация Сливен

Файлове

Регламент на конкурса

Portable Document Format [ bytes]

10.558 ms. | 2.00 MB