Национално честване на 180 години българска индустрия

Пет, 13.06.2014

През 2014 година се навършват 180 години от създаването на първата текстилна фабрика на Балканския полуостров, тази на нашия патрон Добри Желязков.

Дейностите в рамките на националното честване стартираха на 13.06.2014 година, когато се организира кръгла маса „Образование, квалификация и реализация в текстилната индустрия”.

Модератор на събитието бе г-н Георги Топчиев – председател на браншов съюз на производителите на текстил.

Участие в кръглата маса взеха г-н Корнелий Желязков – областен управител на област Сливен, г-н Петър Денев – гл. секретар на Българска стопанска камара, Елисавета Ненкова - Министерство на икономиката и енергетиката, д-р Томчо Томов – р-л на Национален център за оценка на компетенциите, БСК; проф. д-р Андреас Хараламбус – зам.директор по учебната работа на Колеж – Сливен и инж. Даниела Караманова – директор на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен.

Г-жа Караманова представи презентация на тема: „131 – години текстилно образование в България”.

По-късно от 13.30 часа бе открита паметна плоча на Добри Желязков в родната му къща.

От 15.00 часа пред паметника на Добри Желязков, Националния музей на текстилната индустрия откри мобилна изложба „Добри Желязков – Фабрикаджията – първият български предприемач”.

Снимки

16.820 ms. | 2.00 MB