Незаети бройки по специалности след завършен 7 клас – І етап за учебната 2019/2020 година

Сря, 17.07.2019

Незаети бройки по специалности след завършен 7 клас – І етап за учебната 2019/2020 година в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен както следва:

Специалност „Моден дизайн”:

свободни места – 2

Специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия”:

свободни места – 4

Специалност „Предачно производство”:

свободни места – 13

Специалност „Тъкачно производство”:

свободни места – 21

Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”:

свободни места – 15

13.961 ms. | 2.00 MB