Незаети бройки по специалности след І етап

Пон, 11.07.2016

ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен обявява незаети бройки по специалности след І етап на класирането за учебната 2016/2017 година.

Специалност „Моден дизайн“ – 3 свободни места;

Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия – 3 свободни места;

Специалност „Текстилен техник – тъкачно производство“ – 4 свободни места;

Специалност „Текстилен техник – предачно производство“ – 3 свободни места.

11.766 ms. | 4.00 MB