НЕ НА ДРОГАТА И НАРКОТИЦИТЕ

Пет, 26.02.2016

Ученици от Ученическия съвет при ПГТО,,Д. Желязков'' се включиха в общоучилищно шевствие инициирано от Младежки дом гр.Сливен.

Младите хора на града казаха ,,НЕ НА ДРОГАТА И НАРКОТИЦИТЕ''.

Снимки

11.779 ms. | 4.00 MB