Не на тормоза и Да на толерантността

Чет, 23.02.2017

Учениците от 10 б и 11 а класове, със своите класни ръководители изработиха табла срещу училищното насилие. По този начин те казват Не на тормоза и Да на толерантността. Призовават към приятелство и добрини.

Снимки

11.523 ms. | 2.00 MB