Нова учебна работилница

Вто, 08.10.2019

На 07 октомври 2019 година в най-старото професионално училище на Балканите – Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ в гр. Сливен официално бе открита нова учебна работилница от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Тази нова придобивка, която ще осигури на учениците работа в работна среда и ще подпомогне усъвършенстването на практическите им умения по професията, е оборудвана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и е съфинансирана от „Е. Миролио“ ЕАД.

Посещението на Министър Красимир Вълчев премина без излишни официалности, под формата на работни срещи за обмяна на добри практики и полезна информация с ръководството на гимназията, с работодатели – партньори, с учители и с ученици.

Гости, уважили събитието, бяха Областният управител г-н Чавдар Божурски, зам. кмета на Община Сливен г-жа Пепа Чиликова, г-жа Милена Чолакова – Началник РУО – Сливен, председателят на ЦМЕДТ „ Амалипе“ Деян Колев, работодатели: г-н Гаетано Римини – изпълнителен директор на „Е. Миролио“ ЕАД, г-жа Виолета Бъчварова – собственик на „Колхида“, Теодора Вълкова – собственик на „Роси - Ник“, г-н Георги Топчиев – председател на Обществения съвет и Браншов съюз на производителите на текстил в България.

В срещите се открои основната тема за продължаващата подкрепа на МОН към професионалните училища, които изграждат трудови умения в новото поколение и са мост между образованието и стопанството на държавата.

Отбеляза се важността на връзката с работодателите и добрите намерения на всички заинтересовани страни за добруването и защитата на традиционните професии – „Тъкач“, „Предач“, „Плетач“.

Специални благодарности на Министерството на образованието и науката и на „Е. Миролио“ за финансирането, на адв. Даниел Петров и Весела Петрова - за безвъзмездно изработения проект на новите коридори и фоайета и на фирма „Раев Строй“ за качественото и в срок изпълнение.

„И така година след година, вече 137, ние пазим добрата традиция и следваме разумно и отговорно промените на времето“ - Д. Караманова

Снимки

16.285 ms. | 4.00 MB