Повишаване на професионалната квалификация на учители

Вто, 09.02.2016

Предвид необходимостта от кадри в текстилната индустрия, притежаващи знания и компетенции по специфични програмни продукти, фирма „Е. Миролио“ ЕАД организира обучение на учители от ПГТОЖ „Добри Желязков“.

Те имаха възможност в продължение на една седмица да посетят представителството на фирма Stoll за България и да се обучаватн в реални производствени условия.

Снимки

19.372 ms. | 4.00 MB