Подкрепа за дуалната система на обучение

Сря, 25.11.2020

На 23 ноември 2020 година стартира първото пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Ученици от ІХ в клас, специалност „Предачно производство“, дуална система на обучение с ръководител инж. Лъчезар Василев направиха своите първи стъпки в работата в реална работна среда, запознаха се с организацията и производствения процес в цех „Камгарена предачница“.

Учениците са очаровани от мащабите и новата техника и технологии във фирмата партньор – „Е. Миролио“ ЕАД гр. Сливен.

Снимки

10.729 ms. | 2.00 MB