Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка

Пон, 09.05.2022

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Файлове

Покана

Microsoft Word Document [963 KB]

10.642 ms. | 2.00 MB