Покана за родителите за участие в ДЗИ

Пон, 21.03.2022

Уважаеми дами и господа, родители,

На 18 и 20 юни 2022 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от ХІІ клас, випуск 2021-2022 година. Във връзка с организацията и провеждането на изпитите и на основание чл. 103, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на територията на училището се допускат като наблюдатели до трима представители на родители на ученици от училището.

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май-юни 2022 г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището (pgto_1883@abv.bg) или на място в срок до 15 април 2022 г.

Важно е да знаете!

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат право да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

10.994 ms. | 4.00 MB