Покана

Пон, 11.07.2016

Във връзка с изискване на чл. 265 (1) от Закона за предучилищното и училищното образование в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен се създава Обществен съвет за подпомагане на развитието и за граждански контрол на управлението.

В състава му могат да се включат:

Един представител на финансиращия орган;

Не по-малко от трима представители на родителите;

Представител на работодателите.

Ръководството на гимназията кани всички заинтересовани лица в периода 01.08.2016 година – 26.-08.2016 година да заявят желанието си в деловодството на гимназията

инж. ДАНИЕЛА КАРАМАНОВА

директор на ПГТО „Д. Желязков”

гр. Сливен

10.805 ms. | 2.00 MB