Посещение на заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова във фирма „Е. Миролио“ ЕАД – гр. Сливен

Вто, 05.11.2019

На 05 ноември 2019 година зам. министър Таня Михайлова заедно с Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“ в МОН, Маргарита Гатева – директор на дирекция „професионално образование и обучение“ в МОН, Ели Тричкова – началник отдел „Организационни дейности“ в МОН, Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, Милена Чолакова – началник на РУО – Сливен, Боян Аксаков – началник на отдел „ОМДК“ в РУО – Сливен, Димитър Назъров – ст. експерт по математика в РУО – Сливен, Илонка Толева – ст. експерт по приобщаващо образование в РУО – Сливен, Ива Тарагошева – ст. експерт ПОО в РУО – Сливен, посетиха една от производствените бази на фирма „Е. Миролио“ ЕАД в гр. Сливен.

Госпожа Михайлова прояви силен интерес към съвместната работа и партньорството между фирмата и ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен.

Гостите посетиха учениците от 12 клас – професия „Текстилен техник“, специалност „Предачно производство“ - дуална система на обучение на работните им места.

Всички гимназисти отработват по три дни от седмицата във фирмата, имат сключени трудови договори и получават възнаграждение.

Представителите на Министерството на образованието и науката и РУО – Сливен бяха любезно посрещнати от г-н Едоардо Миролио – собственик и г-н Гаетано Римини – изпълнителен директор на „Е. Миролио“ ЕАД.

Проведе се работна среща – разговор, на която работодателите изказаха задоволство от работата на учениците и заявиха своето желание отново да подкрепят паралелки, по които ще се обучават ученици чрез работа.

Снимки

11.552 ms. | 4.00 MB