Посещение на Исторически музей

Чет, 27.11.2014

Посещение на Исторически музей – гр. Сливен – на ученици от клубове по проект „Успех”.

Древност – минало – настояще – бъдеще. 180 години текстилна индустрия в България.

Снимки

10.888 ms. | 4.00 MB