Празник на химията

Пет, 01.07.2022

Учениците при ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен от VIII и X класове участваха в традиционния Празник на химията. „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“ беше надсловът на поредното издание. Те се включиха в категория презентация и постер.

I. Категория постер

  1. Иван Радев Иванов – Xа клас
  2. Ивана Сандева Николаева - Xа клас
  3. Петя Михайлова Илиева и Магдалена Белчева Николова – Xг клас

II. Категория презентация

  1. Милена Ангелова Красимирова – VIIIа клас
  2. Митка Михайлова Илиева – VIIIа клас

Празникът се проведе 20-ти пореден път на 15-16 април 2022 г.

Учениците получиха Сертификат и други награди за положения труд.

Пожелаваме им нови успехи!

Снимки

14.191 ms. | 2.00 MB