Превантивна дейност срещу агресията

Пет, 22.01.2016

ревантивна дейност срещу агресията, опасностите в интернет, развиване на хранителни разстройства бе осъществена през периода 13 – 21 януари 2016 година в ПТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.

Госпожа Милка Сярова представител от МКБППМН – гр. Сливен запозна учениците от 9а, 9б, 10б, 11а и 11б класове филмови материали по темите.

Учениците подходиха с интерес и внимание към по-различните часове на класа.

Снимки

10.242 ms. | 2.00 MB