Преустановяване на присъствения образователен процес от 30.11.20 до 21.12.20 г.

Пон, 30.11.2020

Преустановяване на присъствения образователен процес от 30.11.20 до 21.12.20 г.

От 30 .11.20 г. да се премине в обучение в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Учители и ученици работят с платформа „Microsoft Teams” по утвърденото седмично разписание с продължителност на учебния час 30 минути с 10 минути междучасие, без голямо междучасие. В електронния дневник в „Shkolo” се отразяват отсъствията на учениците и се поставят оценки.

График учебни часове:

Снимки

10.942 ms. | 2.00 MB