Прием на ученици за 2019/2020 учебна година след основно образование

Пет, 07.06.2019

СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. „МОДЕН ДИЗАЙН”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. „ПРЕДАЧНО ПРОИЗВОДСТВО”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. „ТЪКАЧНО ПРОИЗВОДСТВО”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КАНДИДАТИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ:

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ НА 17.06.2019 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА на 19.06.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
  2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ, КОПИЕ

  1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

  1. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 03.07. до 05.07.2019 г. вкл.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 11.07. до 16.07.2019 г. вкл.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 18.07. до 22.07.2019 г. вкл.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 24.07. до 25.07.2019 г. вкл.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 29.07. до 31.07.2019 г. вкл.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛ: 044/ 62 35 50 – ДИРЕКТОР

ТЕЛ: 08 85 99 45 53 – СЕКРЕТАР

e-mail: pgto_1883@abv.bg

www.pgto-sliven.com

Снимки

17.270 ms. | 4.00 MB