Провеждане на образователния процес в ПГТО „Д. Желязков“ - Сливен

Пон, 09.01.2017

Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия и ниски температури, Ви уведомявам, че в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, учебните занятия на 11, 12 и 13 януари ще започват в 08.30 часа сутринта и ще приключват в 12.30 часа.

1 час – 08.30 – 08 .50 ч.

2 час – 09.00 – 09 .20 ч.

г. междучасие – 09.20 – 09.40 ч.

3 час – 09.40 – 10.00 ч.

4 час – 10.10 – 10.30 ч.

5 час – 10.40 – 11.00 ч.

6 час – 11.10 – 11.30 ч.

7 час – 11.40 – 12.00 ч.

8 час – 12.10 – 12.30 ч.

22.387 ms. | 4.00 MB