Програма за честване на 220 - годишнината от рождението на Добри Желязков

Пет, 16.10.2020

  1. Почистване и озеленяване на училищния двор.
  2. Посещения на новооткритата изложба в Националния музей на текстилната промишленост.
  3. Провеждане на тематичен педагогически съвет.
  4. Поднасяне на венец пред бюст-паметника на площад „Добри Желязков“.

Снимки

11.019 ms. | 4.00 MB