Проект „За по-доброто бъдеще на Сливен“

Чет, 21.12.2017

С този проект се цели да се създаде обмен на знания и умения между представители на различни гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „добри Желязков“ – Сливен

Фондация „Добродетел“ е сформирана през 2014 година с цел да насърчава, организира и подпомага инициативи, свързани с младежите, тяхното развитие и изява. Целите на фондацията са свързани с това да се дава шанс на младите и техните идеи, да помага за все повече отворени врати за младежки каузи.

Идеята за проекта е резултат от работа с деца и младежи, множество разговори за проблемите на интеграцията на малцинствата, намирането на място за всички в обществото, от което сме част.

Проектът включва 24 работилници, всяка една от които е посветена на придобиването на различни знания и умения, приложими в професионалното развитие на учениците. Тези работилници са свързани с тематичната насока на обучението в ПГТО „добри Желязков“ и ще научат участниците как да изработват различни бижута и аксесоари за облекла, като и уникални художествени допълнения към един тоалет. По този начин придобитите знания в гимназията се допълват от новите знания, за да дадат по-голям спектър на професионална реализация на ромските участници.

По време на работилниците, освен придобиването на знания, участниците ще изработват предмети, които по-късно ще вземат участие в благотворителни базари.

Между 4 и 6 работилници ще се проведат на място в ПГТО „Д. Желязков“ Обучението ще се съсредоточи върху различните съвременни техники за изработка на бижута, техники за ръчно рисуване върху текстил и основни знания в областта на скрапбукинг и ембосинг техниките.

Придобитите умения могат да дадат посока в пълноценното професионално развитие и реализация на представителите на малцинствените групи.

В проекта ще вземат участие между 20 и 40 ученици на възраст 13-18 години от големите гимназии в Сливен и около 20 ученици на възраст 15-17 години от ПГТО „Д. Желязков“ - Сливен

Снимки

11.516 ms. | 2.00 MB