Проект  "Нова възможност за моето бъдеще"

Сря, 05.03.2014

Oт учебната 2013/2014 ПГТО „Добри Желязков” работи по проект  “Нова възможност за моето бъдеще”/ http://validirane.mon.bg/чрез който Вие можете да получите признаване и сертификат на Вашите неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Ако сте навършили 16 години, без значение дали работите или сте безработен, сега напълно безплатно, след като нашият екип от професионалисти провери Вашите знания и умения, Вие можете да получите валиден документ за тях.

Възползвайте се от възможностите, които предлага проект BG05P0001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”! !

Ако Вие знаете и можете, работили сте или сте се занимавали у дома, ние можем да Ви издадем документ, който да доказва Вашите неформално придоби знания и умения. Съгласно публикуваният по-долу списък на професиите и специалностите, с  първа, втора или с трета степен на професионална квалификация, ние можем да Ви издадем сертификат за степен на професионална квалификация или за част от професия.   

Получаването на документ е в плюс за Вас, защото:

     • Повишава Вашата конкурентоспособност на пазара на труда;

     • Улеснява Вашата трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;

     • Повишава оценяването Ви при прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

  • Позволява уменията, които сте натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

Повече информация ще намерите в прикачения файл.

Файлове

18.570 ms. | 2.00 MB